Miesiące w języku polskim

Free

Easy

Video

Video

Słownictwo

3 Lessons

0% Not started

After this course you will know:

  • the names of the months in Polish and how to pronounce them correctly
  • how to say that something happened on a specific month
  • how to say that something happened on a specific day of the month

Po tym kursie będziesz wiedzieć:

  • jakie są nazwy miesięcy w języku polskim i jak je poprawnie wymawiać
  • jak powiedzieć, że coś wydarzyło się w konkretnym miesiącu
  • jak powiedzieć, że coś wydarzyło się w konkretny dzień

Miesiące w języku polskim

Nazwy miesięcy

1 Lesson

Free

Video lesson
Struktura "w + miesiąc"

1 Lesson

Struktura "dzień + miesiąc"

1 Lesson

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>