Słownictwo
Video

Miesiące w języku polskim

3 Modules 0 Chapters 3 Lessons Easy

About this course

After this course you will know:

  • the names of the months in Polish and how to pronounce them correctly
  • how to say that something happened on a specific month
  • how to say that something happened on a specific day of the month

Po tym kursie będziesz wiedzieć:

  • jakie są nazwy miesięcy w języku polskim i jak je poprawnie wymawiać
  • jak powiedzieć, że coś wydarzyło się w konkretnym miesiącu
  • jak powiedzieć, że coś wydarzyło się w konkretny dzień
Start course
Pen
>